Ykb fortbildning Eskilstuna

Välkommen till oss på TMA Örebro!

Ykb fortbildning Eskilstuna – TMA i Örebro erbjuder delkurser och utbildningar för att få yrkeskompetens gällande både godstransporter och persontransporter.

Varför ska jag gå en ykb fortbildning i Eskilstuna?

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns en lag som reglerar krav på yrkesförarkompetens för att få utföra sådana transporter. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Därefter krävs att föraren genomgått en återkommande ykb fortbildning Eskilstuna vart femte år för att förnya beviset. Vi på TMA Örebro tar din ykb fortbildning Eskilstuna på största allvar och med bred kunskap och erfarenhet kommer du med säkerhet känna dig trygg och gå härifrån med ditt nya yrkeskompetensbevis.

Information angående lagstiftningen gällande yrkesförarkompetens

Kraven tillämpas sedan den 10 september 2008 för persontransporter med buss och från den 10 september 2009 för godstransporter med tung lastbil. Lagen bygger på ett direktiv som är antaget av EU och den gäller förare av transporter med fordon som kräver körkortsbehörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE. Kraven på yrkesförarkompetens gäller i alla länder inom EU samt i Norge, Island och Liechtenstein, det vill säga alla EES-stater.

Information om oss på TMA Örebro

Vi erbjuder utbildningar till yrkesförare och vägarbetare. Seriösa och utförliga utbildningar vilket bidrar till högre kompetens och säkerhet i trafiken. Vi jobbar med trafiksäkerhet både genom TMA-skydd till de som jobbar på våra vägar och även genom utförlig ykb fortbildning Eskilstuna som är riktad till dig som arbetar som yrkesförare eller vägarbetare.

När det gäller just TMA-skydd så erbjuder vi på TMA Örebro våra tjänster dygnet runt på årets samtliga dagar och vi nås då på vår jourtelefon. Telefonnumret finner ni tydligt och snabbt på vår hemsida: TMA Örebro.

På vår hemsida finner ni även en kalender där ni ser våra kommande utbildningar så du kan boka in dig på en ykb fortbildning Eskilstuna på en tid som passar dig.

Information om våra utbildningar på TMA Örebro

Ykb fortbildning

Fortbildningskurs för yrkesförarkompetens gällande gods och persontransport. Yrkesförarbeviset gäller i 5 år därefter behöver man gå kursen igen för att förnya sin yrkesförarkompetens.

Ykb grundutbildning

För att få utföra gods- eller persontransporter med tung lastbil eller buss krävs att föraren har ett yrkeskompetensbevis utöver körkort för fordonsslaget. Efter utförd ykb grundutbildning erhåller man ett yrkesförarbevis.

Körkortsutbildning

Lärarledd teoriutbildning i lektionssal som kompletteras med självstudier. Utbildningen ger dig de teoretiska grundkunskaper du behöver som lastbilsförare.

Körutbildningen består av säkerhetskontroll och körlektioner. Du skall lära dig köra tung lastbil/släp/buss under realistiska förhållanden och omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiska övningar.

Sjukvårdsutbildning

Utförlig utbildning i HLR (hjärt – lungräddning) och D-HLR (HLR + hjärtstartare).

Att rädda liv och att kunna göra 1:a hjälpen är en färdighet som samtliga borde ha. Vi tillhandahåller ett antal olika sjukvårdsutbildningar som vi kan sy ihop till ett utbildningspaket som passar just dig/er.

Truckutbildning

För truckförare finns det regler för vad man ska kunna för att få arbeta med truck. Arbetsmarknadens parter har tagit fram ett dokument som heter Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter – TLP10.

TYAs utbildningsmaterial för truckar – Att arbeta med truck, utgår från TLP10. Efter genomförd utbildning och godkända teoretiska och praktiska prov erhålls TYA:s utbildningsbevis (giltigt även i Norge).


Validering

Vi validerar truck, hjullastare, teleskoplastare, väghyvel, fordonsmonterad kran och grävmaskin. Efter genomförd utbildning och godkända prov erhålls TYA:s utbildningsbevis/yrkesbevis.

Maskinutbildningar (TYA)

Du som ska arbeta som maskin- eller kranförare ska ha rätt kunskaper. För att nå rätt kunskaper behöver du genomgå en utbildning. Efter din utbildning samt godkända teoretiska och praktiska prov erhålls antingen TYA:s utbildningsintyg eller ett yrkesbevis.

TMA – bilar

Truck Mounted Attenuator (TMA), även kallat ”TMA-bil”, är ett påkörningsskydd som används vid framför allt vägarbeten. Skyddet består av ett deformationsblock med tillhörande ljustavla som monteras baktill på ett arbetsfordon eller vanligare på en lastbil. TMA-bilen står uppställt vid ett kortare fast vägarbete som till exempel bärgning och servisarbete för att ge skydd åt de som utför arbete på vägen samt att skydda passerande trafikanter. TMA används också vid räddningsinsatser vid till exempel trafikolyckor.


Arbete på väg

Arbete på väg Nivå 1 – Utbildningen vänder sig till alla som arbetar på eller vid en vägarbetsplats. Delar av utbildningen fungerar även rent informativt för andra målgrupper som exempelvis; trafikanter, yrkesutövare eller körskoleelever.

Arbete på väg Nivå 2 – Förhandskrav: Kompetens enligt nivå 1.

Nivå 2-utbildningen vänder sig till förare av alla typer av vägunderhållsfordon och service- och arbetsfordon. Utbildningen ger behörighet att utrusta och märka ut sitt eget fordon.

Arbete på väg Nivå 3A – Förhandskrav: Kompetens enligt nivå 2.

Utbildningen vänder sig till dig som ska märka ut markplacerade vägmärken och skyddsanordningar. Utbildningen ger behörighet att märka ut på en fast vägarbetsplats samt att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten.

Personal som ingår i BAS-P (byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering) och BAS-U (byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av byggnadsarbetet) ska ha kompetens enligt nivå 3. Om du har kompetens nivå 3 kan du benämnas utmärkningsansvarig.

Arbete på väg Nivå 3B – Utbildningen vänder sig till dig som ska arbeta som vakt eller lots. Personal som utför vakt- eller lotsarbete vid väg där Trafikverket är väghållare ska ha samma kompetens oavsett om man arbetar som vakt eller förare av lotsfordon, och särskild anpassad Nivå 2-utbildning.

Trafikverkets råd – Ny utbildning bör genomföras senast var 60 månad (5 år). I samband med mer omfattande regeländringar bör kompletterande utbildningar genomföras


ADR – Grund och repetitionskurs

Ska du som förare transportera farligt gods över 1000 riskpoäng så krävs det att du har en ADR-Utbildning av minst typen ADR Grundkurs. Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om vilka regler som gäller samt vilka förebyggande åtgärder man kan utföra för att motverka olyckor. ADR Grundkurs behandlar även vilka åtgärder som krävs om olyckan är framme. Efter genomgången ADR-Utbildning med godkänt resultat så erhåller du ett ADR-intyg som är giltigt i fem år. Om du önskar att förlänga ADR-intyget så behöver du gå en Repetitionskurs och få godkänt resultat innan giltighetstiden gått ut.

Tveka inte att ta kontakt med oss på TMA Örebro om du har frågor angående våra utbildningar. Alla kontaktuppgifter finns på vår hemsida.

Boka din utbildning redan idag!