Heta Arbeten

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning t ex svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.
Efter genomgången utbildning och godkänt resultat på certifieringstestet erhåller du ett certifikat.

Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Mål

Att bli medveten om de risker som finns med heta arbeten. Att veta vilket ansvar du har och vilka konsekvenserna kan bli vid ett tillbud.

Kursinnehåll

 • Lagar och försäkringsvillkor
 • Organisation och ansvar
 • Brandkunskap
 • Tillståndslistan
 • Riskbedömning vid Heta arbeten
 • Förebyggande brandskydd
 • Släckredskap, teori och praktisk övning
 • Säker gashantering och larmning
 • Repetitionsfrågor inför prov

  Kontakta oss för mer information

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Telefonnummer (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande