« Bakåt

ADR Tank Repetition


Kursbeskrivning

Förarutbildning ges i formerna grundkurs, specialkurser och repetitionsutbildning. Grundkursen utgör en obligatorisk bas för all utbildning och kompletteras med aktuella specialkurser.

Repetitionsutbildning tank

ADR-intyget är giltigt i fem år. För att förnya intyget måste repetitionsutbildning genomgås med godkänt resultat innan intygets giltighet löper ut. Repetitionsutbildning ges av utbildningsorganisationerna som är godkända av MSB.

Farligt gods i fasta tankar, MEMU:s eller avmonterbara tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter.

Observera att repetitionsutbildningen måste vara avslutad, med godkänt resultat från examinationen, innan ADR-intygets giltighet har gått ut. Om giltigheten har gått ut måste en ordinarie utbildning genomföras, det vill säga en ny grundkurs kompletterad med eventuella specialkurser.

Tid

1 dag, 08:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 3 600 SEK exkl. moms
08 maj, 08:00 - 17:00
Örebro
10 platser kvar
12 juni, 08:00 - 17:00
Örebro
10 platser kvar

1