« Bakåt

ADR Tank Grundutbildning


Kursbeskrivning

Förarutbildning ges i formerna grundkurs, specialkurser och repetitionsutbildning. I utbildningen ingår obligatoriska individuella praktiska övningar. Grundkursen utgör en obligatorisk bas för all utbildning och kompletteras med specialkurser vid behov.

Grundkurs tank

Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå en grundläggande tankförarutbildning. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt.
Farligt gods i fasta tankar, MEMU:s eller avmonterbara tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter.

Tid

2 dagar, 08:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 3 900 SEK exkl. moms
25 - 26 januari 2023, 08:00 - 16:00
Örebro
14 platser kvar
16 - 17 mars 2023, 08:00 - 16:00
Örebro
14 platser kvar
18 - 19 april 2023, 08:00 - 16:00
Örebro
14 platser kvar