« Bakåt

ADR Klass 1 Explosivt


Kursbeskrivning

ADR utbildningar ges i formerna grundkurs, specialkurser och repetitionsutbildning.

Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en s.k ADR grundkurs. Grundkursen utgör en obligatorisk bas för all ADR utbildning och kompletteras med specialkurser beroende på behov. Individuella praktiska övningar i första hjälpen, brandbekämpning och åtgärder vid olycka eller tillbud är obligatoriska delar i grund- och repetitionsutbildning.
Grundkursen måste genomföras med godkänt prov på Trafikverket innan komplettering med specialkurs.

Giltighetstiden för samtliga ADR behörigheter styrs av giltighetstiden för ADR grundutbildning oavsett när specialbehörigheterna lagts till.

Explosivt

Kursen ger behörighet att transportera explosiva ämnen s.k. Klass 1 gods.

När föraren har examinerats från utbildningen med godkänt resultat utfärdas ett ADR-intyg. ADR-intyget är giltigt i 5 år.
För att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och genomföra ett nytt prov med godkänt resultat innan ADR-intygets giltighetstid löper ut.

Tid

1 dag, 08:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 3 200 SEK exkl. moms
11 juni, 08:00 - 16:00
Örebro
8 platser kvar
03 september, 08:00 - 16:00
Örebro
10 platser kvar
30 september, 08:00 - 16:00
Örebro
10 platser kvar
29 oktober, 08:00 - 16:00
Örebro
10 platser kvar
25 november, 08:00 - 16:00
Örebro
10 platser kvar
20 december, 08:00 - 16:00
Örebro
10 platser kvar
23 januari 2025, 08:00 - 16:00
Örebro
10 platser kvar

1